Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (08 พ.ย. 2564)  
ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง คุณสมับติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเลือ... (22 ต.ค. 2564)  
ประกาศ ผอ.กกต.ประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. แล... (22 ต.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู... (22 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสรรหาและเลือกสรรเป็นพน... (19 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนัก... (11 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 (06 ต.ค. 2564)
ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์ก... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (23 ก.ย. 2564)
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 สามารถชำระภาษีได้ที่องค์การบริห... (28 เม.ย. 2564)
มาตราการป้องกันโควิด การจัดกลุ่มจังหวัดควบคุม (16 เม.ย. 2564)
ระหว่างรอผลตรวจโควิดควรทำยังไง (12 เม.ย. 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย รับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย (08 มี.ค. 2564)
อบต.แม่สามแลบ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (08 ก.พ. 2564)
ศูยน์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี ... (01 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย 2563 (06 ม.ค. 2564)
ประกาศการใช้คู่มือประชาชน (04 ม.ค. 2564)
อบต.กองก๋อย ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เพื... (04 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

5 ธันวาคม 2564 (05 ธ.ค. 2564)  

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ณ... (29 ก.ค. 2564)  

กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเก... (03 มิ.ย. 2564)  

กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ ... (28 พ.ค. 2564)

กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหา... (05 เม.ย. 2564)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู... (11 มี.ค. 2564)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ... (11 มี.ค. 2564)

งานสำรวจป้ายและสิ่งปลูกสร... (01 มี.ค. 2564)

อบต.กองก๋อย พบประชาชน บำบ... (15 ก.พ. 2564)

โครงการเฝ้าระวังป้องกันแล... (04 ก.พ. 2564)

กิจกรรมเปิดตลาดนัดขยะชุมช... (27 ม.ค. 2564)

กิจกรรมเยี่ยมและติดตามคนไ... (25 ม.ค. 2564)

กิจกรรมดูงานการจัดการขยะอ... (21 ม.ค. 2564)

การดำเนินโครงการส่งเสริมอ... (21 ม.ค. 2564)

กิจกรรมประกวดครัวเรือนสะอ... (14 ม.ค. 2564)

กิจกรรมเปิดตลาดนัดขยะชุมช... (14 ม.ค. 2564)

การดำเนินการป้องกันและลดอ... (29 ธ.ค. 2563)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (25 ธ.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร... (24 ส.ค. 2563)

กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านคอ... (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (02 ส.ค. 2564)  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (05 ก.ค. 2564)  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (04 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (30 พ.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (02 เม.ย. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (03 มี.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (04 ม.ค. 2564)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (04 ธ.ค. 2563)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (05 พ.ย. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (02 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างสะพานข้ามห้วยปางผัน (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) (29 พ.ค. 2563)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถยนต์แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริ... (23 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง (งวดงานที่ 3) บ้... (06 มี.ค. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านกองต๊อก หมู่ที่ 9 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 6 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี บ้านท่าฝาย หมู่ที่ 7 (17 ก.พ. 2563)
ประกาศร่างแบบรูปรายการ คุณลักษณะเฉพาะ และ เกณฑ์การให้คะแนนการเสนอราคา จัดซื้อครุ... (03 ก.ย. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
จดหมายข่าว
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (20 ม.ค. 2564)  
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (23 ก.ย. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562 (25 มิ.ย. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 (28 มี.ค. 2562)
จดหมายข่าว ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 (26 ธ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2561 (06 ก.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (06 ส.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (06 ก.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (11 มิ.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 พ.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2561 (05 เม.ย. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2561 (06 มี.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (09 ก.พ. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2561 (10 ม.ค. 2561)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (13 ธ.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (07 พ.ย. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (05 ต.ค. 2560)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2560 (11 ก.ย. 2560)
Responsive image
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คำสั่ง ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงาน อบต.เป... (06 เม.ย. 2564)  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และ... (06 เม.ย. 2564)  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกร... (20 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2563 (16 มี.ค. 2564)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2564 (16 มี.ค. 2564)
โยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 (16 มี.ค. 2564)
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึก... (16 มี.ค. 2564)
การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่... (16 มี.ค. 2564)
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ... (16 มี.ค. 2564)
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให... (16 มี.ค. 2564)
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงาน... (16 มี.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการร... (16 มี.ค. 2564)
แจกจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2556 และประจำปี 2557 (16 มี.ค. 2564)
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล อง... (16 มี.ค. 2564)
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงาน... (16 มี.ค. 2564)
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (16 มี.ค. 2564)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไ... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักง... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลุก... (16 มี.ค. 2564)
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th