Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจการสภา
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 เม.ย. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน ช่วง บ้านแม่แพน้อย หมู่ที่ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 ก.พ. 2567 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน ช่วง บ้านแม่แพน้อย หมู่ที่ ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนบ้านกองต๊อก ผนอันเหนือและผาอันใต้ ไปกลับโรงเรียนผาเยอ เดือน กุมภาพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2566 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ครอบระยะรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นอเนกประสงค์ 3 ชั้นโล่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการไฟป่าและหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : kongkoi@hotmail.co.th
www.kongkoy.go.th