Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

07 ธ.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2565

05 ธ.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

30 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ 4 ต.กองก๋อย

14 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย งานลอยกระทง ตำบลกองก๋อย ประจำปี 2565

12 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย พิธีเปิดงานลอยกระทง ตำบลกองก๋อย ประจำปี 2565

09 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชุมเตรียมการวางแผนและซักซ้อมโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง) ประจำปี 2565

08 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมการประกวดกระทงเล็กดอกไม้สด ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

08 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย เดินขบวนแห่กระทงใหญ่บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1

01 พ.ย. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

31 ต.ค. 2565
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th