Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง ปี พ.ศ.2564 สามารถชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยหรือชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
16 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย มาตราการป้องกันโควิด การจัดกลุ่มจังหวัดควบคุม
12 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ระหว่างรอผลตรวจโควิดควรทำยังไง
08 มี.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย รับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย
08 ก.พ. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.แม่สามแลบ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
01 ก.พ. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ศูยน์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสตรี เยาวชนสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 52
06 ม.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย 2563
04 ม.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.กองก๋อย ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
03 ม.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การลงทะเบียนตัวตน ผ่าน QR code "แม่ฮ่องสอนสวัสดี" (ไวรัสโคโรน่า)
07 ธ.ค. 2563 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกาารเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th