Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
06 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อย
06 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.กองก๋อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
06 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565
06 ต.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ 2565
23 ก.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ประกาศ อบต.กองก๋อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2564 สามารถชำระภาษีได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยหรือชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
16 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย มาตราการป้องกันโควิด การจัดกลุ่มจังหวัดควบคุม
12 เม.ย. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ระหว่างรอผลตรวจโควิดควรทำยังไง
08 มี.ค. 2564 แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย รับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th