Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
กฎระเบียบกระทรวง
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
แสดงความคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
ร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กร หัวข้อ “No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส”
Responsive image
    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย จัดกิจกรรมอบรมบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในหัวข้อ “No Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส”
    นายศุภณัชรัญญ์ พงสินวุฒิบุญญาภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ซึ่งการอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และการบรรยายเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ “No Gift Policy”  โดย นางสาวนันทพร  พินิจราชกิจ นิติกรปฏิบัติการ
   
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566