Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศสาระสำคัญของสัญญา
อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
จดหมายข่าว
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มารตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้อนเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 ส.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้บริหารและพนักงาน

24 ส.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2562

24 ส.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

04 พ.ค. 2563
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย ประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร ณ หน้าที่ทำการบริหารส่วนตำบลกองก๋อย เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.2563

06 พ.ย. 2562
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่

11 ม.ค. 2562
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.กองก๋อย ได้ร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

28 ก.ย. 2560
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง และร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

03 ก.ย. 2560
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคและบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลกองก๋อย จำนวน 1000 ครัวเรือน ณ.โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม

18 ส.ค. 2560
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลกองก๋อย ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน ที่ อบต.น้ำเกี๋ยน และ เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

28 ก.ค. 2560
แม่ฮ่องสอน สบเมย อบต.กองก๋อย อบต.กองก๋อย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค.2560 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย

องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
เลขที่ 312 หมู่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
โทรศัพท์ : 
053-615992  โทรสาร : 053-615992  อีเมล์ : admin@kongkoy.go.th
www.kongkoy.go.th